Hjem Kontakt oss Viktig info Bilder/Video Nyheter Gjestebok Forum Forskning     

 Click for Verdal-Reppe, Norge Forecast

 

Designet av:

        

Soner:  Sone 1. Sone 2. ( Skogn og omegn ). Sone 5. ( Levanger).    Priser på jaktkort  Viktige - regler    Regler
  

Nyheter

Internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås
– de norske jegere og grunneiere får en viktig rolle og kan få store fordeler, men det krever samarbeid og ansvarlighet!

Jesper Madsen og Ingunn M. Tombre

Svalbards hekkebestand av kortnebbgås trekker via Norge til overvintringsområdene i Danmark, Nederland og Belgia. Bestanden har økt fra omkring 20 000 individer på 1980-tallet til 69 000 i 2010. Gjessene har funnet nye rasteplasser på trekkruten, bl.a. i Nord-Trøndelag, der store mengder gjess oppholder seg både om våren og om høsten. 

[Les mer]  (PDF)
 

Jakten på den optimale jakt!
I 2007 ble det igangsatt et pilotprosjekt av Norsk institutt for naturforskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Målet var å evaluere kortnebbgåsjakten og kartlegge hvordan denne var organisert i Nord–Trøndelag. Resultater fra studiet viste at både før og etter at gjessene hadde vært i området var det mye føderessurser, i form av spillkorn på stubbåkre, tilgjengelig. Dette demonstrerte at jakten mest sannsynlig var for intenst, da en ellers skulle forvente at føderessursene var oppbrukt. 

[Les mer]  (PDF)
 

Gåsejakt 2011-2
onsdag 24. august 2011 15:49
Kursstart etter nærmere avtale med deltagere.
Det vil bli avholdt 3 kurs i gåsejakt, ambulerende.
Teoretisk og praktisk jakt på gås i Levanger kommune.
Antall deltagere max 20 på hvert kurs.
Kursleder Lars Waade.  Kilde: www.skognfhs.no

Ta kontakt med Skogn folkehøgskole tlf: 74 08 57 20

Gode erfaringer med organisering av gåsejakten i Nord-Trøndelag
Publisert 11.03.2011
En oppfordring om økt jakt i regionen har gitt flere fellinger, men også flere utfordringer hos grunneierne som organiserer jakten.    [Les mer]

 

Mer effektiv gåsejakt
Nå skal forskere bidra til å effektivisere jakta på kortnebbgås i Nord-Trøndelag. Forskning.no  [ Les mer]
 

Bør skyte færre ryper
Publisert 09.09.2011
En ny studie på radiomerket lirype viser at 30% jaktuttak er for høyt.

Kilde:  www.nina.no [Les mer]
  

Tilrettelagt gåsejakt fortsatt et savn
Gåsejakta er godt i gang, men tross titusener av grågås på sørtrekk er beskatningen svært beskjeden. Årsaken er dårlig organisering og manglende samarbeid.

27.08.2008 Av: Rune Lillevik Jakt og fiske  [Les mer]

 

  

 

 Nettleseren din støtter ikke visning av iframe. <a href="http://www.gint.no/default_embed.aspx?id=bu4m46CJ6KLiHrw" target="_blank" style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; font-size: 12px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #191E66; text-decoration: none; line-height: 180%">Du kan se innholdet i rammen her</a>

   

 

 

 

 

 

© Copyright 2011