Hjem Kontakt oss Viktig info Bilder/Video Nyheter Gjestebok Forum Forskning     

 Click for Verdal-Reppe, Norge Forecast

 

Designet av:

  

Soner:  Sone 1. Sone 2. ( Skogn og omegn ). Sone 5. ( Levanger).     Priser på jaktkort  Viktige - regler    Regler
  

REGELVERK VED JAKT ETTER GÅS 
 

For at jakta skal gjennomføres på en måte som ganger både grunneiere og jegere, er det etablert et sett med regler for jaktpraksis i området. Grunneierlaget har et sterkt fokus på skadeskytingsproblematikk, human jaktutøvelse og sikkerhet. Laget føler et ansvar ovenfor myndighetene for det jaktetiske, samt et ansvar ovenfor jegerne når det gjelder sikkerhet.
 

Laget minner om følgende generelle regler for gåsejakta:


1) Det er strengt forbudt å ha med halm/høy fra andre teiger/ åkre
Dette gjelder også åkre som grenser til aktuell teig/åker. Dette for å forhindre spredning av floghavre og plantesykdommer.

2) Smygjakt og støkkjakt er forbudt
Dette for ikke å forstyrre gjessene unødvendig og for å få gjessene til å bli i området lengre, noe som gir flere jaktmuligheter.

3) Det er ikke tillatt med mer enn to skudd i haglegevær under jakta
Husk, som jeger at dette også gjelder for pumpehagler og halvautomatiske hagler.

4) Posteringsjakt er ikke tillatt
Erfaringsmessig fører dette til mer skadeskyting. Generelt bør man ikke bruke mer enn 3 skudd på 2 gås. Hvis man ligger langt unna dette målet bør man trene mer skyting.

 

5) Skyting direkte inn i flokkene er forbudt
Dette er i tråd med jaktlovens krav om human jaktutøvelse. Man skal finner seg fugl i utkanten av flokken, å rette skudd mot disse.

6) Maksimal skyteavstand er 25 meter
Den generelle regelen er at man på best mulig måte skal sikre seg at dette overholdes. Laget anbefaler at man setter opp et avstandsmerke på maksimalt hold.

 

 


 

 


7) Riflejakt er forbudt
Dette er for å trygge jegere, publikum og husdyr, da jakta i hovedsak forgår i områder hvor forsvarlig bruk av kule våpen er vanskelig.

8) Gjess som sitter på en teig skal ikke jages eller støkkes med mindre en har reservert teigen for jakt.

9) Det er forbudt å jage gås mellom teiger om gåsa setter seg på teiger der det ikke jaktes. Da skal den få sitte i ro til påfallende jaktdag.

10) Alt slakteavfall skal medbringes ut av område

11) Jegeren må registrere telefonnummer, e-post adresse og
bilnummer for å reservere jakt

Dette for at vi skal kunne sende ut informasjon om det skulle
oppstå tekniske feil med nettsiden o. l. Kontaktinformasjon er også
viktig for oppsyn.


12) Det må leveres jaktrapport for hver dag
Uten dette vil det ikke være mulig å reservere ny jakt.

13) Parkere slik at enn ikke er i veien for landbruksmaskiner eller hindre annen trafikk.
Det er i utgangspunktet ikke lov å kjøre på Stubbåker om en ikke har tillatelse fra hver enkelt grunneier.Da ikke alle ønsker kjøring på åkeren. Det er generelt forbudt å kjøre på, Gress åker og ny sådd åker.
Gårds veier og avlingsveier kan enn kjøre på.Grunneierlaget har flere oppsynsmenn ute, og vil aksjonere mot jegere som bryter bestemmelsene.

Eksempler på hva oppsynet vil se etter:
a) Jegerne bruker mange skudd uten at det felles gås.
b) Jegerne skyter direkte inn i flokkene.
c) Det brukes for mange skudd i våpnene.
d) Skyteavstanden overholdes ikke.
e) Jegerne har ikke løst jaktkort.
f) Det medbringes halm fra andre åkre.

Ved grove overtredelser vil dette bli anmeldt, og jegerne mister sin jaktrett.

SKITT JAKT!
 

  

   

 

 

 

 

 

© Copyright 2011