Hjem Kontakt oss Viktig info Bilder/Video Nyheter Gjestebok Forum Forskning     

 Click for Verdal-Reppe, Norge Forecast

 

Designet av:

        

Soner:  Sone 1. Sone 2. ( Skogn og omegn ). Sone 5. ( Levanger).     Priser på jaktkort  Viktige - regler    Regler
  

Viktig info    Informasjon om jakta  

Info om jakta
Fram til 10. september er stort sett alle teiger tilgjengelig for jakt med noen unntak dette pga Grågåsa skal ha noen fri områder.

Etter denne dato vil områdene som grenser opp mot raste/hvile områden til gjessene bli fri områder. Fram til Kortnebbgåsa kommer. Enkelte områder kan bli gjort utilgjengelig for jakt i kortere perioder slik at Kortnebbgåsa får etablert seg i området.

Dette er for at kortnebbgåsa skal få mulighe til og roe seg ned etter trekket fra Svalbard og spre seg utover i området. Dette gjør gåsa mye lettere å jakte på, samt gir oss flere jaktområder.

Dette er et virkemiddel for å få gjessene til å bli i området lengre da forskning tyder på at gjessene blir presset fra område lenge før mattilgangen opphører. Målet er at kortnebbgåsa skal kunne oppholde seg i område lengre slik at man kan utnytte ressursen som gjessene er, i en lengre periode utover høsten og enn bedre jakt opplevelse for jegerne.
 

Grunnen til dette er at gjessene erfaringsmessig korter ned perioden de oppholder seg i Levanger de senere år etter som antallet jegere har økt kraftig, derav mer forstyrrelser for fuglene.

Vi forbyr i vårt område jakt på overflyvende flokker, såkalt posteringsjakt, da dette fører til mye skadeskyting og er med på å ødelegge den effektive lokkefugljakta.

1. Link til NPs faktaopplysninger om kortnebbgås.
http://www.npolar.no/no/arktis/dyreliv/kortnebbgas.html

2. DNs rapport "Skitt jakt
  

 

 

 

 

 

© Copyright 2011